विदेशमा श्रीमान् लाइ मृ,त्यु दण्ड यता श्रीमती र छोरा रुदै मिडियामा छाडा भिडियोले गर्दा हेर्नुहोस|

Uncategorized

विदेश मा श्रीमान् लाइ मृत्यु दण्ड एता श्रीमती र छोरा रुदै मिडियामा छाडा भिडियोले गर्दा |

विदेश मा श्रीमान् लाइ मृत्यु दण्ड एता श्रीमती र छोरा रुदै मिडियामा छाडा भिडियोले गर्दा |

विदेश मा श्रीमान् लाइ मृत्यु दण्ड एता श्रीमती र छोरा रुदै मिडियामा छाडा भिडियोले गर्दा |

विदेश मा श्रीमान् लाइ मृत्यु दण्ड एता श्रीमती र छोरा रुदै मिडियामा छाडा भिडियोले गर्दा |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *