कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला !

News

कठै किसानको जिन्दगी खेतमा पानी सिचाई गर्ने बेला करेन्ट लागेर मृत्यु, फोटो छोई रिप लेख्नुहोला ।कठै किसानको जिन्दगी बारा जिल्लामा खेतमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *